Ferie og fritid

Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall gjestedøgn i Bergen. Vi har bidratt til at økningen fortsetter og har ved ulike tiltak profilert og markedsført Bergen og regionen nasjonalt og internasjonalt direkte til forbruker, via distribusjonsleddet og i media.

NTW Posttur - Internasjonale Turoperatører Afternoon tea på Opus XVI

I alle våre tiltak, har vi hatt fokus på følgende:
• Kultur- og opplevelseskortet Bergenskortet
• Arrangementer, festivaler og begivenheter som viktige drivere for mer trafikk
• Bergen som helårsdestinasjon
• Tilgjengelighet, og fokus på direktefly med helårsforbindelser
• Påvirke til bedre åpningstider og større kapasitet i våre opplevelsestilbud
• Matopplevelser

NTW Posttur - Internasjonale Turoperatører

Våre 10 største markeder:
• Norge
• USA
• Tyskland
• Storbritannia
• Frankrike
• Spania
• Kina
• Nederland
• Sverige
• Italia

NTW Posttur - Turoperatører fra Brasil

B2B-aktiviteter:
Vi gjennomførte 306 salgsmøter i leisure-segmentet i 2019. Våre viktigste B2B-aktiviteter var disse:
• Mid-Atlantic (U.S/Canada og Europa)
• Norwegian Travel Workshop (Ålesund)
• Roadshow USA i New York og Los Angeles
• Eventer for presse og Turoperatører i Madrid og Milano
• ITB Berlin (verdens største fagmesse innen Leisure)
• Norgesworkshop Danmark

NTW Posttur - Turoperatører fra Korea

B2C-aktiviteter – høydepunkter:
• Julebyen Bergen – kampanje med Schibsted + en større kampanje i sosiale medier
• Kampanje sammen med Visit Norway knyttet til Bergen Pride
• Tysklandskampanjer med fokus på direkteruter Widerøe
• Kampanje sammen med FjordNorway knyttet til nye ruter fra Logan Air
• Kampanje sammen med FjordNorway mot det amerikanske markedet i etterkant av lansering Frozen 2
• Kampanjer i sosiale medier rettet mot segmentene kultur og matPR / Mediaservice:
En sentral oppgave for Visit Bergen er å drive aktivt media- og PR-arbeid. Vi var vertskap for 490 journalister. Her er noen av de største / beste mediene vi var vertskap for i 2019:
• Lonely Planet
• National Geographic
• Talents2Norway – unge journalister som gjorde dybdefokus i hver sine prosjekter
• iFly Magazine
• Festjumpers - TV produksjon fra Mexico
• The Sunday Times
• Daily Telegraph
• Elle Magazine
• Internasjonale presseturer - åpning av nye direkteruter
• Hainan (Beijing til Oslo)
• Wallpaper
• New York Times
• Expressen
• Sunday Express S Magazine
• REN TV – (Russland, program med tema fiske)
• Gordon Ramsay
• Flere presse-/bloggturer fra alle våre viktigste markeder

Sist, men ikke minst: Visit Bergen var aktivt med i pressestaben under Tall Ships Races i 2019

Turoperatører og pressetur fra USA med fokus på matkultur

Vertskapsfunksjon visningsturer reisebransje
En av Visit Bergens viktigste oppgaver er å være vertskap i forbindelse med besøk av representanter fra turoperatører, reisebyråer, flyselskaper og andre beslutningstakere. I 2019 gjennomførte vi 272 visningsturer, og hadde 504 turoperatører på besøk. Her er noen av de største / beste visningsturene vi var vertskap for i 2019:
• Hurtigruten (for pre/post-program)
• Trans Nordic Tours
• Scandinavian Perspectives
• Tumlare – (incoming operatør / DMC) - flere markeder
• Borealis
• Boscolo Tours
• Virtuoso
• Studieturer med turoperatører fra alle våre viktigste markeder – fokus på vinter, aktiviteter og generelt «new season» (okt-april)
• Pre- og Posttur Norwegian Travel Workshop

Visningstur for Turoperatører med fokus på Ullruta

I 2019 var flere av våre visningsturer rettet mot spesifikke temaer. Blant annet disse:
• Pride/LGBTQ
• Vikinghistorie
• Disney Frozen 2 (pressetur i følge med produsenten av filmen - Peter Del Vecho)
• Ullruta – turoperatører med striking som fokus
• Kultur
• Mat/drikke
• Arkitektur

Internasjonal pressetur med fokus på Frozen 2

De Offisielle Publikasjoner for Bergen:
Bergen Guide 2019
Språk: norsk, engelsk, tysk, spansk
Opplag: 600.000 eks.

Mini Guide 2019
Språk: fransk, russiske, italiensk, kinesisk
Opplag: 20.000 eks.

Bergenskartet 2019
Språk: engelsk
Opplag: 500.000 eks.

Rundturguide «FJORDS – fjord tours & excursions” 2019
Språk: engelsk
Opplag. 100.000 eks.

Rundturguide «COAST – scenic routes in Bergen region” 2019
Språk: engelsk
Opplag. 50.000 eks.

Cruisebrosjyren 2019
Språk: engelsk
Opplag. 250.000 eks.

Distribusjon:
Vårt mål er å ha de beste publikasjoner med best distribusjon lokalt, nasjonalt, internasjonalt og på web. Vi jobber aktivt for at vårt felles brosjyremateriell skal få god synlighet og være lett tilgjengelig for alle besøkende. I 2018 fikk vi endelig på plass et unikt samarbeid med Bergen lufthavn Flesland om brosjyredistribusjon på fire steder i ankomsthallen i det nye terminalbygget. Det har gitt verdifull eksponering og god tilgjengelighet for våre gjester.