Turist­informasjonen

Turistinformasjonen er «Bergensregionens vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv» og et viktig knutepunkt for hele reiselivsnæringen, Bergen som by, hele regionen, fylket og Vestlandet. Hovedoppgaven er salgsutløsende informasjon og sisteledds markedsføring av kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter.

Økt salg
I 2019 var besøkstallet nærmere 500.000, og totalomsetningen økte med X prosent sammenlignet med 2018. Den sterkeste prosentuelle omsetningsveksten finner vi på web. Den digitale omsetningen økte i 2019 med X prosent. Omsetningen over disk X med X prosent.

Utvidet åpningstid
I Visit Bergen jobber vi for at Bergen skal være en åpen by. Det innebærer blant annet å holde åpent. I 2019 har Turistinformasjonen holdt åpent 352 av årets 365 dager. Totalt har vi holdt åpent i 3.313 timer. Det tilsvarer 38 prosent av timene i løpet av et år. I høysesongen er turistinformasjonen syv dager i uken i tidsrommet 08.30 – 22.00