Møter og arrangement

Vi arbeider målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge. Dette gjør vi ved å drive målrettet salg av Bergensregionens muligheter til nasjonale og internasjonale målgrupper, som igjen skal føre til at flere møter- og arrangementer legges til Bergensregionen. Vårt arbeid på den nasjonale og internasjonale arenaen skal gi deg som medlemsbedrift økt omsetning og lønnsomhet, spesielt i lavsesong.

Våre markeder

Marked Visit Bergen Reiselivsnæringen
Lokale og nasjonale bedrifter X
Lokale og nasjonale lag/foreninger X X
Lokale og nasjonale fagmiljøer X
Internasjonale organisasjoner X
Internasjonale bedrifter og byråer X
Sport og kultur – organisasjoner i Norge X X
Internasjonale sport og kulturorganisasjoner X


Arve Brussel

Salg 2019
Arbeidet med å få lagt internasjonale og til dels også nasjonale møter til Bergen, er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser over tid. Salgsavdelingens portefølje består av flere hundre prospekter som til enhver tid er til oppfølging. Vi arbeider målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører. De interessante internasjonale kongressene bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter for både 2021 og 2025. Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget.

Harmonien Paris

Britt Mice Boart

I løpet av 2019 solgte vi:

Antall arrangementer 29 prosjekt
Verdi solgte arrangementer 335M NOK (3950 kr pr person pr dag, Innovasjon Norges turistundersøkelse)
Antall deltakere 20.180 pax
Antall flypassasjerer
Ikke-økonomiske effekter
Segmentfordeling:
Event 8 prosjekt
Konferanse 9 prosjekt
Kongress 11 prosjekt
Møte 1 prosjekt


M&I Benidorm

I løpet av 2019 jobbet vi med følgende prospekter:

Antall leads 105
Verdi Leads 937M NOK
Antall deltakere 74.000
Segmentfordeling:
Møte 1 prosjekt
Kongress 50 prosjekt
Konferanse 28 prosjekt
Event 25 prosjekt


Sales Calls Tyskland

Høydepunkter 2019


EM Friidrett U23 2021
Etter flere måneders jobb med søknad og visningsturer falt valget på Bergen som destinasjon for EM Friidrett U23 i 2021. Vi har gitt støtte til arrangementet med både innspill til søknad og en flott søknadsvideo. Vi gratulerer Fana Friidrett og hele friidrettsmiljøet i Norge med arrangementet, Bergen lover som vanlig en fantastisk folkefest!TED Climate Summit
En stor seier for Bergen som destinasjon!! TED har valgt Bergen som destinasjon for den første TED Summit 06.-09.oktober 2020 som omhandler klima. Her forventer vi mellom 1200-1500 deltakere og alle er «by invitation only». Se mer om TED - The Countdown på countdown.ted.com

HAVEXPO 2020
Vi er med i planleggingen av en ny messe innen havbruk i Bergen. Her forventer 10.000-12.000 deltaker over to hele dager på Sotra Arena fra 6.-7.mai 2020. Se mer her: havexpo.no

Visiningstur Meet in Norway

Visiningstur Meet in Norway

Sport og kultur – Arrangementsturisme
Satsingen på arrangementer innen kultur og idrett er en viktig del av Bergens strategi for å få økt volum hele året, men spesielt rettet mot lavsesong og helger. Vi ser en klar volumøkning når det skjer store idrettsstevner, turneringer, konserter og aktiviteter innen revy og teater.

Målet er å motivere til økt produksjon blant aktører i vår region, få lagt flere store sirkulerende arrangementer og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen.