Styrende organer, ledelse, medlemmer og eierskap

Styret i Visit Bergen er sammensatt av aktører fra ulike områder innen reiselivet, fra Bergen kommune og fra omegnskommunene.Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet 2019
Sølvi Anita Tomren Solmunde, styrets leder, Clarion Hotel Admiral
Hilde Onarheim, Bergen kommune, styrets nestleder
Aslak Sverdrup, Akvariet i Bergen
Birte Bratland Hevrøy, Scandic Flesland Airport
Anita Nybø. Fløibanen AS
Rune Bakervik, Bergen kommune *
Gaute Birkeli, Bryggeloftet & Stuene
Aina Tysse, Avinor
Tom Georg Indrevik, Fjell kommune

Vararepresentanter (personlige)
Kjetil Smørås, De Bergenske
Henning Warloe, Bergen kommune
Anne Tove Koldal, Vil Vite
Solveig Haugland, Thon Hotel Bristol
Ingeborg Faye Vågsholm, Sbanken
Tina Hafstad, Bergen kommune
Gard Haugland, Bien Restauranter
Frode Myrseth, Go Fjords
Per Lerøy, Austrheim kommune

* Rune Bakervik fratrådte styret da han ble utnevnt til byråd i august 2019, jf kommunelovens bestemmelser i § 19 pkt. 7. Bakervik ble erstattet av Lubna Boby Jaffery. Jaffery fratrådte styret da hun ble utnevnt til byråd i oktober 2019.

Ansatte
Visit Bergen sysselsetter 17,5 faste årsverk og anslagsvis 30 sesongansatte.
Hovedvekten av ansatte i Bergens Vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv – Turstinformasjonen, er engasjert i perioden april-oktober.
Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2019 er som følger:

Stab
Reiselivsdirektør, Anders Nyland
Leder for økonomi og HR, Monica Dahle Kindt
Administrasjonssekretær, Jannicke Andersen

Turistinformasjonen
Avdelingsleder, Ann Kristin Schei
Front office manager, Oddbjørn Wendelbo
Informasjonsmedarbeider, Berith Johnsen
Informasjonsmedarbeider, Trude J. Schjetlein
Informasjonsmedarbeider, Sofie Vervaet
30 deltidsansatte

Salgsavdeling B2B
Avdelingsleder, Rønnaug Nymark
Senior Business Developer International Leisure, Marianne Johnsen
Senior Product Developer, Frode Nergaard Fjeldstad
Director of Conventions & Events, Arve Lindgren
International Sales Manager, Britt Angell-Hansen

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder, Eirik Gjøvåg Berge
Digital Media Manager, Gjertrud Coutinho
Senior Brand- and Communication Manager, Eirik B. Lervik
Senior Communication Manager, Linn Kjos Falkenberg
Senior Content Creator, Kristoffer Fürstenberg

Medlemmer

Kategori 2019
Andre næringsdrivende (i hovedsak handel) 82
Bedrifter med spesiell næringstilknytning 69
Bransjeleverandører 12
Foreninger, institusjoner og Bergen kommune 27
Kunstgallerier 6
Museer 47
Overnattingsbedrifter 79
Reisebyråer/ turoperatører 10
Serveringsbedrifter 80
Transportselskaper 31
I alt 443


Eierskap
Visit Bergen utøver sitt arbeid enten sammen med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens andre fungerer som en del av det offentlige eller private virkemiddelapparatet. Bergen reiselivslag har pr. 31.12.19 eierposter i følgende virksomheter:

Cruise Norway AS
Nasjonalt markedsføringsorgan eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet. Bergen Reiselivslag er blant de største eierne, men har p.t. ikke styreplass.

Fjord Norge AS
Regionalt markedsføringsselskap for de fire fjordfylkene med markedsføring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner, destinasjonsselskap og private aktører. Visit Bergen er største enkeltaksjonær og har styreplass.

Bergen Sentrum AS
Aktivitets, - og markedsorgan for sentrumsområdet. Eid av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og Visit Bergen. Visit Bergen har styreplass.

Visit Bergen har medlemskap i følgende organisasjoner,
• ICCA, International Congress and Convention Association.
• MPI, Meeting Professionals International.
• European Cities Marketing.
• NHO Reiseliv.
• Bergen Næringsråd.
• Salgs- og Reklameforeningen i Bergen.
• Skål International Bergen.