Region Bergen: Kort vei fra produkt til marked

Region Bergen er tittelen på den felles reiselivssatsingen som kommunene i Nordhordland og Øygarden samarbeider om. Regionen er lite kjent, derfor har produktutvikling og markedsføring vært prioritert i 2019. Samarbeidet med Visit Bergen sørger kort vei fra produkt til marked.


Fra 1.1.2019 ble Gulen kommune medlem av Visit Bergen, som nå består av 13 kommuner: Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy, Meland, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen.Produktutvikling – kort vei fra produkt til marked
Reiselivet i regionen er mer fragmentert enn i byen. Å opprette relasjoner mellom bedrifter i byen med bedrifter i regionen sørger for kunnskapsdeling og økt konkurransekraft. I januar ble Ullruta-nettverket opprettet på initiativ av Visit Bergen og Nordhordland Utvikling IKS. 10 bedrifter, som alle har en historie knyttet til ull ble koblet sammen for å utvikle ull som et reiselivskonsept.

1. juni var brosjyren om ullruta klar, med profilering i turistinformasjonen i Bergen, og i oktober arrangerte Visit Bergen den første visningsturen for ullruta for turoperatører og presse. 3 av 4 turoperatører meldte tilbake at de ønsker å sette opp strikkeferier basert på Ullruta.

I oktober fikk Ullruta også oppslag, inkl. på førstesiden, i det Viking Magazine i USA, som er Sons of Norway, de norsk-amerikanerne sitt medlemsblad. Opplaget er på 51.000 i en målgruppe som er svært interessant.

Konseptet Storm Watching kommer fra den lille byen Tofino, vest av Vancouver, Canada. Visit Fjordkysten på Sognekysten har utviklet et bedriftsnettverk på Storm Watching i Norge. Visit Bergen har innledet et samarbeid for å utvikle konseptet videre sammen Visit FjordKysten. Det ble avholdt et felles møte med interesserte bedrifter i Florø i november 2019. Arbeidet blir fulgt opp i 2020, og det skal være en visningstur for Storm Watching i februar, med besøk i Sotra og Øygarden.

Klyngesamarbeidet mellom by og land gir resultater på kort sikt, men vil også gi resultater på lang sikt, når nye produkter og reiselivskonsepter blir mer kjent i markedet. Resultater som det hadde vært vanskelig å oppnå med et mer fragmentert organisert reiseliv.

Prosjektet bidrar til kompetanseheving og har hatt 2 nettverkssamlinger for gruppen i 2019. I tillegg er prosjektleder på reise i hele regionen og gir råd til reiselivsbedrifter i regionen. 51 arbeidsdager, om lag 21 pst., av arbeidsdagene ble tilbragt i kommunene. Alle som ønsker det kan får råd av Visit Bergen, helt gratis. Her blir man også koblet med andre bedrifter som det kan være naturlig å søke samarbeid med.

Sammen om markedsføring av Bergensregionen
Markedsføringen av Bergen og regionen er integrert. I 2019 ble det satt i gang et strategiarbeid og det ble innført en ny profil som passer like fra for Bergen som for regionen. Bergen er fortsatt ett naturbasert reisemål, sterkt knyttet til regionen som omkranser den. Det fanges opp i den nye kommunikasjonen, hvor også kyst i sterkere grad integreres i tillegg til fjord.

COAST-brosjyren kom i nytt opplag, og turforslagene i brosjyren ble digitalisert med egne artikler på visitBergen.com. Opplaget var på 35.000 eksemplarer, og 20.000 av dem ble distribuert til hoteller- og medlemsbedrifter i Bergen. Ullruta-brosjyre hadde et opplag på 6.000. I Bergensguiden, som har ett opplag på 500.000 ble det viet 8 sider til Nordhordland og 8 sider til Sotra og Øygarden.

Det ble investert i en ny digitalt kartløsning, kalt Alpaca Travel, som er tilpasset reiselivets måte å skildre historier på. Et viktig verktøy for å spre trafikk til regionen. Våre internasjonale gjester vet lite om regionen, derfor er kartverktøy som kan brukes til planlegging av turer, svært viktig.

Øygarden kommune har sammen med reiselivsaktører investert i ett reise- og matprogram i serien, New Scandinavian Cooking. Panorama Hotell & Resort, Cornelius Sjømatresturant og Kystmuseet i Øygarden deltok også i prosjektet. Visit Bergen har fått tilgang til alt råmaterialet, noe som har gitt oss et unik materiale til å profilere regionen.

Visningsturer
I februar hadde vi besøk av Tumlare/Kuoni, som er en stor incoming turoperatør. De fikk en hel dag med opplevelser i Nordhordland. Med båt fra Bergen til Solhomen Vertshus, båt til Mostraumen og stopp i Mjøsvågen med besøk på Mjøsvågen landhandleri og Norlender AS.

Sommerfesten til medlemmene i Visit Bergen ble lagt til Solholmen Vertshus for å vise frem regionen. Underveis stoppet vi på Knarvik kai hvor Smaken av Nordhordland, i regi av Lyngheisenteret, Nordre Solend Gard og Ikjeland Gard stod for maten. Et viktig innsalg mot reiselivsaktører i Bergen.

I oktober deltok 4 turoperatører og 2 bloggere/forfattere på visningstur for Ullruta. Turen var innom: Norsk Trikotasjemuseum, Gripen gard, Lyngheisenteret, Skjerjehamn (overnatting), Hillesvåg Ullvarefabrikk, Norlender og Osterøy museum. Tilbakemeldingene fra turoperatørene som var med var svært gode. Vi har en komplett historie å fortelle knyttet til ull fra de første menneskene slo seg ned til i dag.