Prosjekt Hordaland

Prosjekt Hordaland: Felles tiltak for reiselivet i Hordaland.
1. Samhandling for vekst i reiselivet i Hordaland
I over ti år har destinasjonsselskapene i Hordaland, reiselivsnæringen og Hordaland fylkeskommune hatt et sterkt samarbeid for verdiskapning og vekst i reiselivet i regionen. Formålet har vært å knytte bånd mellom by og land, utvikle Bergens sterke posisjon som regionalt senter og tilrettelegge for vekst, bærekraft og lønnsomhet i distriktene. Visit Bergen er valgt til å koordinere dette arbeidet på vegne av fellesskapet, og Hordaland Fylkeskommune bevilget i 2019 kr. 600.000,- til felles tiltak som skal bidra til:
• økt verdiskapning og produktivitet i reiselivet
• flere helårlige arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene
• flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsevneInnsatsområder for Prosjekt Hordaland 2018-2020:
Innsatsområde 1: Utvikle regionens fortrinn innen web-baserte plattformer, innholdsproduksjon, digital markedsføring og booking.
Innsatsområde 2: Utvikle konsepter innen MICE-markedet (meetings, incentives, conferences and exhibitions), som bidrar til verdiskapning og styrker fylkets posisjon mot konkrete målgrupper nasjonalt og internasjonalt.

2. Fellesnevnerne som styrker samhandling
og skaper verdi
I 2018 vedtok styringsgruppen i destinasjonsselskapene i Hordaland å spisse innsatsen rundt markedsføring mot noen felles tematiske områder innen reiseliv. I 2019 ble det produsert innhold om mat, kultur, rundturer og vandring. Konseptet «The Ring of Waterfalls», som er en samlet presentasjon av ti av verdens høyeste fossefall, skapte stort engasjement i sosiale medier. Ull har også blitt løftet frem med Ullruta, og konseptet har skapt stort engasjement og internasjonal oppmerksomhet etter visningsturer, brosjyreproduksjon og presentasjon av digitalt innhold på web. Tilbakemeldingene fra næringsaktørene som har vært involvert i prosjektene har gitt svært gode tilbakemeldinger, og resultatene viser at felles produkt- og konseptutvikling på tvers av destinasjonene, kombinert med markedsføring og salg, skaper stor verdi for næringen i distriktene. I 2020 blir det sett på muligheten for å skape nye tilsvarende konsepter.3. Digitalt «kinderegg» for effektiv innholdsdistribusjonStyringsgruppen i Prosjekt Hordaland bestemte i 2019 å gjennomføre tiltak for å styrke digital innholdsdistribusjon. Mye godt innhold blir produsert, men innholdet får for liten effekt fordi det ikke blir distribuert på en effektiv måte. For å møte de ulike behovene i destinasjonene i Hordaland, og styrke samarbeid og innholdsdeling, ble det derfor innført et nytt verktøy for å presentere fellesprosjekter på tvers av destinasjonene. Alpaca Travel er en plattformuavhengig kartløsning som integrerer filmer, bilder og detaljerte beskrivelser på en enkel og intuitiv måte. Løsningen fungerer like bra på desktop som på mobile enheter, og kartene kan lastes ned lokal til mobile enheter. Det er også en stor fordel at løsningen kan benyttes i brosjyrer og annet trykt materiell. Alpaca Travel gjør at destinasjonsselskapene kan presentere felleskonsepter, for eksempel «The Ring of Waterfalls», og vinkle presentasjonene opp mot de delene av rundreisen som finnes innen deres destinasjonsgrenser. Dette gir reiselivsnæringen mulighet til å koble seg på konseptene, og på den måten kapitalisere på innholdet som blir produsert i Prosjekt Hordaland.4. «Team Hordaland» - et samlingspunkt for markedsføring av HordalandWebgruppen «Team Hordaland» er et samlingspunkt for webmasterne i alle destinasjonsselskapene i Hordaland, der det utveksles erfaring, planlegges felles kampanjer og gjennomføres kompetansehevende tiltak innen web og digital markedsføring. I 2019 ble det gjennomført ulike workshops og møter for webmasterne, med fokus på strategisk innholdsproduksjon, distribusjon, søkemotorannonsering og søkemotoroptimalisering. Møtene avholdt i Visit Bergen sine lokaler.5. Nye treffpunkter i kundereisenProsjekt Hordaland har gjort reiselivsaktører og destinasjonsselskapene mer synlige for både tilreisende til regionen og for lokalbefolkningen. I ankomsthallen på Bergen lufthavn Flesland har Visit Bergen fått en egen stand med brosjyrer som viser tilbud i hele regionen, og Prosjekt Hordaland har kontinuerlig produsert oppdaterte filmer som vises på storskjermene ved bagasjebåndene og ved utgangsdørene. Dette har gitt oss en unik mulighet til å nå ut til tilreisende underveis på reisen, og åpner opp for mersalg og inspirasjon til å oppleve mer i Hordaland og på Vestlandet. I 2020 vil Prosjekt Hordaland se nærmere på mulighetene for å bruke flere slike treffpunkter, som gir inspirasjon og informasjon til besøkende til Vestlandet.6. Samhandling om møter og arrangementerFor flere av destinasjonsselskapene i Hordaland er Prosjekt Hordaland den eneste satsingen som gjøres mot MICE-markedet, et av de mest lønnsomme segmentene innen norsk reiseliv. For å fremstå som en attraktiv region for større arrangementer må hele regionen være involvert, og Prosjekt Hordaland har gitt regionen rundt Bergen betydelig økt fokus gjennom Visit Bergens arbeid ut i markedet.


a) I 2018 startet Bergen Reiselivslag et DMC-forum, der alle DMC’ene (destination management company) møtes for å løfte frem synergiene mellom aktørene som bidrar til at flere arrangementer, eventer og incentives legges til vår region. Destinasjonsselskapene deltar i dette forumet gjennom Prosjekt Hordaland.

b) Gjennom Visit Bergen og Prosjekt Hordaland markedsføres alle destinasjonene i Hordaland mot MICE-markedet (Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions). Prosjekt Hordaland produserer markedsmateriell som Møte- og Arrangementsavdelingen i Visit Bergen benytter når de presenterer Bergen og Hordaland som destinasjon for møter og arrangementer. I 2019 ble hele regionen presentert under totalt 126 kundemøter på Meeting & Incentive Forum i Spania, Kroatia og Oman. I tillegg har Visit Bergen satt Hordaland på kartet på fagmesser som IBTM World, IMEX Europa og IMEX America.

c) Prosjekt Hordaland tilrettelegger for visningsturer i hele Hordaland. I 2019 ble det gjennomført 4 ulike visningsturer for Norske og utenlandske turoperatører, presse og byråer. Prosjekt Hordaland bistår med planlegging og gjennomføring av disse turene.

7. Resultater – Kraftig vekst i det norske markedet

Hordaland Fjord Norge Norge
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Sum
gjestedøgn
3 645 936 3 418 314 9 029 583 35 179 554 33 835 849 33 296 767
Norske
gjestedøgn
2 152 539 2 004 708 5 513 385 5 118 766 24 478 073 23 697 720
Utenlandske
gjestedøgn
1 493 397 1 413 6060 3 516 198 3 210 533 10 701 481 10 138 129
Endringer %
Alle 6,7 8,4 4,0
Norge 7,4 7,7 3,3
Utland 5,7 9,5 5,6