Bærekraftig reiseliv

I Visit Bergen jobber vi hver dag for å skape en god by å bo i, fordi en god by å bo i er en god by å besøke. For oss handler et bærekraftig reiseliv om å skape en lønnsom næring, som samtidig tar vare på dem som bor her.


Posisjonerer Bergen som et bærekraftig reisemål
Fjordene og den storslåtte naturen er den viktigste grunnen til at turister velger å reise til Bergen. Vi mener derfor at Bergen har et særskilt ansvar for å bevare dette for fremtidige generasjoner. I tillegg ser vi en klar trend at forbrukerne ønsker mer bærekraftige alternativer når de skal ut å reise.

© Jørgen Thomsen / Visit Bergen

Bergen som et naturbasert reisemål kan derfor få et konkurransefortrinn dersom vi også gjør det enkelt for våre besøkende å velge en miljøvennlig reise. Reiselivet er en global næring i sterk konkurranse. Hvert år blir Bergen målt gjennom en global bærekraftsindeks, kalt Global Destination Sustainability Index. Vårt mål er å bli topp 5 på denne indeksen.

Blir et Miljøfyrtårn
Det første prosjektet er å starte med oss selv. Visit Bergen har i 2019 satt i gang arbeidet med å miljøsertifisere destinasjonsselskapet. I løpet av første kvartal i 2020 skal Visit Bergen bli et Miljøfyrtårn. Alle deler av virksomheten gjennomgås for å sette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak.

Det betyr blant annet at vi kommer til å stille strengere krav til våre leverandører. Og vi anbefaler alle våre medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere om å bli miljøsertifisert.

Bergen skal bli et bærekraftig reisemål
Bærekraftig reisemål er en merkeordning eiet og utviklet av Innovasjon Norge. Visit Bergen fikk godkjent søknad om å gjennomføre fase 1 i prosjektet like før jul i 2019. Prosjektet består av to faser, hvor fase 1 handler om forankring og planlegging, og fase 2 gjennomføring.

Dette er et arbeid Visit Bergen gjør på vegne av hele reiselivsnæringen i Bergen, enten de er medlem av destinasjonsselskapet eller ikke. Hvert tredje år vil det være en resertifiseringsprosess, som må viser til en positiv utvikling av bærekraftsarbeidet for å kunne beholde merket. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet er bærekraftig.

Prosessen er omfattende, og omhandler til sammen 104 kriterier for å bli godkjent. Bergen får, som en av de 10 største cruise-havnene, egne kriterier knyttet til cruise og havn. Ekspertgruppe Bærekraft fungerer som styringsgruppe for prosjektet.

Arbeidet krever samhandling og samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn. Prosjektperioden er om lag 18 måneder og vil bli startet opp i januar 2020.

Innspill kan sendes til prosjektleder: Frode Nergaard Fjeldstad, frode@visitBergen.com

Følg oss gjerne i prosessen via våre facebooksider: VisitBergen Bransjenytt

Les mer om Innovasjon Norge merkeordning: Bærekraftig reisemål
Les mer om Miljøfyrtårn
Les mer om Global Destination Sustainability Index