En lønnsom og bærekraftig
helårs­destinasjon

2019 ble året for omfattende strategiske og organisatoriske endringer i Visit Bergen.


Destinasjonsmarkedsføringen av Bergen har vært en suksess i over 30 år. Også 2019 ble et rekordår målt i antall besøkende. Utfordringen er at nær 70 prosent av den omsetningen reiselivet i Bergen genererer kommer i sommermånedene.

I 2019 endret Bergen Reiselivslag både navn, strategi, organisasjon og visuell identitet. Nå heter vi Visit Bergen. Vi skal fortsatt bidra til å øke verdiskapingen i reiselivet, men med et annet fokus enn før. Vi er først og fremst opptatt av at Bergen skal være en god by å bo i. Fordi en god by å bo i er en god by å besøke. Derfor er vi opptatt av å skape, utvikle og markedsføre gode, lønnsomme og bærekraftige besøksopplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. For oss er beboere og besøkende like viktige.

Én destinasjon, én strategi, én merkevareplattform
Destinasjon Bergen omfatter mer enn Bergen by. Destinasjon Bergen omfatter Bergen og våre samarbeidende kommuner i Bergensregionen. Destinasjonen strekker seg fra Marsteinen i sør til Gulen i nord og Modalen i øst. Ambisjonen i vår nye strategi er at vi sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere, private som offentlige, skal bidra til å utvikle hele dette området til en lønnsom, bærekraftig helårsdestinasjon. Derfor har vi i 2019 vedtatt en ny strategi og en ny merkevareplattform som gjelder for hele destinasjonen. Vi har også, i samarbeid med ANTI, utviklet en ny visuell identitet grafisk profil for Destinasjon Bergen.Kunst, kultur og mat
I destinasjonsmarkedsføringen har vi flyttet fokus fra høysesong til det vi kaller New Season: Perioden fra oktober til april. Vi har også utvidet repertoaret vi spiller på i salgs- og kommunikasjonsarbeidet. Vi har fortsatt stort fokus på natur, samtidig som vi i sterkere grad enn før markedsfører kunst, kultur og mat. Ikke bare i Bergen by, men i hele Bergensregionen.

En slagkraftig organisasjon
Vi har brukt 2019 til å hente ny kompetanse og å profesjonalisere organisasjonen innenfor tre hovedområder: Salg, kommunikasjon og vertskapsfunksjoner. Vi har organisert oss i tre avdelinger, som nettopp jobber med disse tre hovedområdene. I tillegg har vi fusjonert Turistinformasjonen og Bergen Reiselivslag til Visit Bergen for å skape én slagkraftig, effektiv og fleksibel organisasjon. Og ikke minst: Vi har gått fra å være en Destination Marketing Organization (DMO) til en Destination Marketing- and Management Organization (DMMO)

Målet med endringene vi har gjennomført i 2019 har vært å ruste Visit Bergen for det som blir hovedoppgaven de kommende årene: Å bygge en lønnsom, bærekraftig helårsdestinasjon til glede for både beboere og besøkende.Anders Nyland
Reiselivsdirektør